Missie & Visie

Missie & Strategie van de I-Love-Windpower beweging

Missie

 “Stimuleren van kleinschalige windenergie in ontwikkelingslanden via lokale bedrijvigheid.”

Doelstellingen

  1. Het aanpakken van energie problemen in ontwikkelingslanden via kleinschalige windenergie.

  2. Het brengen van kennis en ondersteuning in ontwikkelingslanden op het gebied van kleinschalige windenergie en bedrijfsvoering om kleine windmolens te produceren, installeren, verkopen en onderhouden.

  3. Het realiseren van zelfstandige bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid op het gebied van windenergie binnen een van te voren afgesproken periode met alle stakeholders.

Strategie

Projecten die ondersteund worden door I-Love-Windpower (ILPW) kunnen startende en lopende projecten zijn. Ondersteuning wordt gegeven wanneer aan de missie en doelstellingen van ILWP wordt voldaan.

ILWP beoogt ondersteuning te geven in de vorm van kennis en het aanbieden van een breed internationaal netwerk in kleinschalige windenergie. Ook kennis op het gebied van aanvragen van subsidies en andere financiële middelen behoort hiertoe. De persoon die een of meerdere projecten in een land runt, is verantwoordelijk voor de legal entity en dus de aansprakelijkheid van het desbetreffende project of land.

Pas als ILWP zelf financiële verantwoordelijkheid van projecten gaat dragen, is een hiervoor een aparte legal entity nodig (in de vorm van bijvoorbeeld een stichting). Voorlopig zal de ondersteuning van ILWP aan projecten (zowel bestaande als startende) zich echter richten op inhoudelijke ondersteuning en netwerk.

We onderscheiden de volgende varianten van ondersteuning:

  1. Een ervaren en gemotiveerd persoon uit een ontwikkeld land opleiden met de juiste kennis en vervolgens uitzenden naar een ontwikkelingsland.

  2. Alleen aanbieden van specifiek gevraagde kennis om zodoende een project gaande te houden of vooruit te brengen. Dat kan in de vorm van een training.

Bovenstaande varianten zijn nog in detail toegelicht in een appendix. Neem contact met ons op, indien u geinteresseerd bent in deze appendix.